Lite historia

Sussies  Massage

Relax 

and

Feel good

Per-Henrik Ling

                 1776-1839

Massage kommer troligen från latinets massa eller grekiskans massien som betyder beröring.

Det finns bevarande skrifter från Kina daterade 3000 f Kr som beskriver massageliknande tekniker.

Per-Henrik Ling, gymnastikens fader, var den person som introducerade massage i Sverige i början på 1800-talet, då han menade att man kunde behandla de flesta organ i kroppen med massage och inte bara besvär i rörelseapparaten.

Klassisk svensk massage är den i västvärlden mest använda massageformen och används i förebyggande, rehabiliterande och i  avslappnande syfte.


Idag konstaterar forskare världen över att massage påverkar det autonoma (icke viljemässiga) nervsystemet, att hormoner som ger lugn frigörs, blodcirkulationen ökar och musklernas spänning minskar.

Regndroppstekniken är framtagen av D. Gary Young under 1980-talet för att behandla hälsoproblem i rygg och nacke. Den har fått sitt namn genom att man droppar eteriska oljor så att de faller som regn längs med ryggraden.

När Gary Young utvecklade RT så gjorde han det mot bakgrund av sin forskning om eteriska oljor som antimikrobiska medel och med inspiration från fascinerande information som han fick av de äldste bland Lakotaindianerna. Den informationen gjorde att Gary Young kände att vitflex,fjäderstrykningar och eteriska oljor tillsammans skulle passa bra ihop.

Grunden i RT är alltså att man stryker dem under fotsulorna och droppar de eteriska antimikrobiska oljorna från ca 15 cm höjd rakt ner på ryggraden och stryks ut med fjäderlätta rörelser över ryggen och masseras mjukt in.